Azerbaijan360

“www.azerbaijan360.az” web-saytı bütün Azərbaycanı əhatə edən ilk saytdır. Sayt ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri, muzeylər, tarix və memarlıq abidələri, restoranlar, klublar, hotellər, müalicə-bərpa mərkəzləri, avtomobil salonları və digər tipli obyektlərlə addım-addım tanış olmaq üçün yüksək keyfiyyətli virtual turlar və 3D panoramlar təqdim edir. www.azerbaijan360.az- ın imkanlarından istifadəetməklə siz paytaxt Bakının müxtəlif istiqamətlərdən olan mənzərələrinivə şəhərdə yerləşən obyektləri müşahidə etməklə yanaşı, respublikanınbütün şəhər və regionlarını virtual gəzmək fürsəti əldə edəcəksiniz. Buçətin missiyanın bütün məsuliyyətini dərk edərək, virtual turlarıkomandamızın professionalları ilə hazırlayırıq.Vebsayt:http://www.azerbaijan360.az


Azerbaijan360
Georgia360Vebsayt:http://georgia360.info


Georgia360